Ta kontakt

 

Referanser

Siden 1980 har GUIN AS fakturert ventilasjonsleveranser og arbeider for hundretalls millioner kroner.

GUIN AS har planlagt, prosjektert, levert og montert ventilasjons- og klimaanlegg til industribygg, kontor- og forretningsbygg, skoler, barnehager, hoteller og restauranter, idrettshaller, fjellhaller, syke- og aldershjem, boligblokker og eneboliger, fiskebåter, bil og passasjerferjer osv.
Vi har utført service og vedlikehold, og bidratt til å forbedre inneklima og arbeidsmiljø på utallige arbeidsplasser.
Friskere luft, sunnere og mer effektive arbeidsplasser gir mer produktive medarbeidere og lavere sykefravær.
Våre oppdragsgivere har redusert energiutgiftene gjennom gjenvinning av varme fra avtrekksluft.

Referanseanlegg for GUIN AS – prosjektert, levert og montert:

2012: Rema 1000 Vikhammer. Rehabilitering og tilbygg. Nytt varme- og ventilasjonsanlegg med gjenvinning av varme fra kjøle - og fryseanlegg. SD-anlegg med driftovervåkning i h.h.t. Rema’s kravspesifikasjoner. Har tidligere prosjektert varme - og ventilasjonsanlegg i ca. 15 Remabutikker i Trøndelag - fra Vikna i nord til Kristiansund i sør.

2012: Trønderenergi. Svorkmo Kraftverk. Oppgradering av eksisterende ventilasjonsanlegg. Utarbeidelse av forprosjekt ventilasjon og avfuktning. Har tidligere prosjektert og levert ventilasjonsanlegget i Litjfossen Kraftverk, Ulset Kraftverk og Bratset Kraftverk. Utarbeidet også forprosjekt ventilasjon Leirfossen Kraftverk sammen med NTE og Trondheim Energiverk (2007).

2011: Hamnahaugen Omsorgsboliger - Agdenes Kommune
10 stk. omsorgsleiligheter med fellesrom og kjøkken.
Balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinner og ettervarme fra varmepumpe luft/vann.
SD-anlegg med energimåling for hele bygget.

2010/2011: Kvenildmyra 2,Trondheim
Industribygg Sandmoen:  Miljøvennlig moderne pulverlakkeringsanlegg  INDUSTRILAKK AS  i 1.etasje  - og Melhus Bakeri i 2.etasje www.melhusbakeri.no
Separate ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og fjernvarmetilkopling.
Avtrekksluften fra bakeri renses via KRO damphette med fettfilter og JIMCO intensiv
UV-C stråling og ozonoksidasjon www.jimco.no
Vi har i tillegg levert Brannslukking ANSUL R-102 for frityr.

2010: Orkanger Havn – Administrasjon og verkstedbygg for Trondheim Havn.
Balansert ventilasjonsanlegg + punktavsug i verksted.

2010: Fagerlia Miljøbarnehave, Trondheim
Balansert ventilasjon. Åpen kanalmontasje med ferdiglakkerte kanaler.
Oppvarming via varmepumpe / fjellvarme.

2010: Hestnes Aquaservice – Hitra
Avfuktningsanlegg CR 10000T fra F-Tech www.f-tech.no  . Se referanseliste.
Kapasitet inntil 1000 liter pr. døgn. Adsorpsjonsavfukter med elektronisk hygrostat og frekvensstyrt prosessvifte. Luftfordeling via poser med dyser. Tørking av fiskenøter.

2009: Selva Senter, Agdenes.
Kjøpesenter 1.etasje med Joker matbutikk. Pub med restaurant og kjøkken i 2.etasje + 4 leiligheter.

2008: Frøya Havbruksservice:
Utfordinger med høy avgitt fuktighet i produksjonshall løses med Dantherm komplett avfuktning- og ventilasjonsaggregat. Aggregat er levert med reversibel frekvensstyrt varmepumpe- og sørger også for oppvarming av hallen på ca. 1000 m2

Aglo videregående skole,Skatval:
Nytt industribygg i Stjørdal Kommune – med snekkerhall og sveisehall samt midtfløy med klasserom,møterom mv. Ventilasjonsaggregater med roterende varmeveksler samt sponavsug og sveiseavsug.

Motortrade Verdal
Ny salgshall for Mercedes. Levert ventilasjonsaggregat med integrert kjøling.
Store vindusflater mot sør er stor klimautfordring både sommer og vinter.


Novema aggregat med integrert kjøling.

2006-2013: Boa Offshore AS, Trondheim. 8 stk. Lektere Boabarge.
Ventilasjon og kjøling av kontrollrom, oppholdsrom og lugarer + ventilasjon av maskinrom.

Boabarge 29 – 30 – 33 – 34 - 35 og 36 er ferdigstilt – Boa 43 og 44 er under bygging.
Lekterne bygges ved skipsverft i Kina: Nanjing Shipbuilding Company Ltd

GUIN prosjekterer og leverer alt klimateknisk utstyr, og kineserne monterer etter våre tegninger og spesifikasjoner.
Lekterne er på oppdrag ”world wide”.
Boa 33 ble levert juni 2011, og er nå i Vest Australia, ved byene Perth/ Fremantle og skal drive på med ca. 14 transporter nordover på vestkysten.
Den frakter senkekasser (betong fundamenter) til en gassterminal som skal bygges på Barrow Island for Chevron, Gorgon Gas Project..
Ventilasjonsanlegget på Lekterne har virket OK hele tiden – og vi er stolt av å være med på dette sammen med byggherren Boa Offshore.
Vi leverer tegninger + aggregater med automatikk, vifter og spjeld mv.

  Boabarge 35 passerer Cape Town.

2006 / 2007: Byåsen Skole – Trondheim Kommune
Prosjekteringsleder for ventilasjon og automasjon – engasjert av NTE vvs som underentreprenør for Teknobygg.

2006: Effektiv Entreprenør - Kontorbygg Melhus Forum

2005 - 2006  Rema Eiendom  – 3 stk. frittstående forretningsbygg Orkanger.

2005 - 2006    Team Verksted, Orkanger – Nytt kontor- og verkstedbygg med spesialavsug som eksosskinner mv.

 

2004: Maskon - Industribygg Stjørdal med integrert automatikk og kjølekompressor i ventilasjonsaggregatene fabrikat Novema. Entreprisesum: ca. kr. 1,5 mill. Delte entrepriser. Byggeledelse: Prosjektutvikling Midt-Norge v/ Tor Solli.

2003-2004: Møller Bil – Nytt forretningsbygg på Tunga inkl. SD-anlegg for varme- og ventilasjon. Fjernvarme fra TEV. Eksosavsug – Lakkanlegg. Totalentreprenør Heimdal Entreprenør AS.

2003-2004: Trondheim Kommune - Bakklandet tilfluktsrom og parkeringshus (fjellanlegg)

2000-2002: Trondheim Kommune – Markaplassen Skole. Totalentreprenør NCC Construction AS. Automatikk m/SD-anlegg tilkoplet sentral Trondheim Kommune.

1998-2000: Statsbygg – Realfagbygg blokk A på Gløshaugen.

1995- 2000: SATS – Treningssenter Valentinlyst, Flatåsen og Østre Rosten.

1980 –2000: Nidar – Komfort og prosessventilasjon. Rustfrie kanaler og vifter. Spesialkanaler for meltransport, filteranlegg, støvavtrekk etc. Lufttørking.

1985 – 2000: Trønderbakeriet – Bakeri med mye damp og overskuddsvarme. Vi har levert ventilasjon til flere bakeri som: Gomanbakeriet på Lade og Fannrem, Rosenborgbakeriet, Singsås bakeri, Holms bakeri Stjørdal, Trygstad bakeri Røros.

1980 – 2000: Peterson Ranheim – Prosessventilasjon. Isolering og rustfri mantling av kanaler og bend. Spesialavsug.

1980-2000: Felleskjøpet Trondheim – Kontor-butikk- og verkstedventilasjon. Har levert ventilasjon til de fleste FK-avd. fra Surnadal i sør til Tromsø i nord.

1999: Statsbygg – Ny Ålesund -Svalbard. Luftmålestasjon på Zeppelinfjellet. Verdens nordligste ventilasjonsanlegg?

1996 – 1999: Fosen mek.verksted - Tekniske rom og sjakter i 2 cruiseferjer bygget for det greske selskapet Minoan Lines S.A.. Bil og passasjerferjer.

1995-1998: Stjørdal Kommune - Lånke Syke-og Aldershjem. Lånke vannrenseanlegg.

1985 – 1998: Trondheim Kommune – Nybygg Okstad Skole. Ranheim Skole. Vitensenteret. Flere barnehaver.

1982 – 1998: Forsvaret – Mannskapsmesser, boforlegninger, undervisningsbygg, idrettshall m/skytebane som Luftkrigsskolen i Trondheim.

1993-1995: Statoil – Laboratoriebygg på Rotvoll med mye spesialventilasjon,volumregulering, EX-utførelser etc.

1990-1991: Nasjonalbiblioteket i Mo –Fjellhall med strenge krav til temperatur, fuktighet og røyk/brannsikring.

1989-1990: Nordlandshallen i Bodø - Innendørs fotballhall med et bruttoareal på ca. 12500 m2 hvorav ca. 9000 m2 idretts-/utstillingsflate. + kap. ca. 6000 publikummere.

1985 –1990: SIVA – Industribygg i Narvik og Kongsvinger.

1983 – 1990: TrønderEnergi: - Kraftstasjoner inne i fjellet med brann og røykventilasjon. Avfuktningsanlegg. Fjellhallene: Ulset Kraftverk, Brattset Kraftverk og Litjfossen Kraftverk.

1984-1986: Statsbygg – Nesna Lærerhøyskole inkl. svømmehall.

 
   
GUIN AS Ventilasjon og inneklima Ventilasjon Inneklima Referanser GUIN AS Samarbeidspartnere Sentral godkjenning Ta kontakt Leverandører Webmaster: DreamCatcher