Ta kontakt

 

Dårlig inneklima kan redusere yteevnen med inntil 40%

Det er påvist klare sammenhenger mellom inneklima og helse, trivsel og produktivitet. Vi bør derfor stille like strenge krav til lufthygiene som vi stiller til drikkevann og matvarer, ikke minst fordi vi oppholder oss innendørs ca. 80-90 % av tiden.
Helsedirektoratet sier i en forskningsrapport at ca.1,5 millioner nordmenn lider av sykdommer der dårlig inneklima kan være utløsende årsak. Dårlig inneklima koster det norske samfunnet ca. kr.15 - 20 mill. pr. år på grunn av sykdom, sykefravær og redusert produktivitet.

Hva er inneklima?

Inneklima kan defineres som en kombinasjon av følgende 5 faktorer:

Termisk miljø: Temperatur, luftfuktighet, luftbevegelse/trekk, strålingsvarme/kulde
Atmosfærisk miljø: Luftkvalitet, røyk, gasser, støv, lukt, statisk elektrisitet
Akustisk miljø: Lyd, støy
Aktinisk miljø: Lys, belysning, radioaktiv stråling, elektriske og magnetiske felt
Mekanisk miljø: Innredning, utforming, ergonomi.

Faktorer som påvirker inneklima:

 • For høy temperatur
 • Temperaturvariasjoner i rommet eller i løpet av dagen.
 • Trekk
 • Tobakksrøyk
 • Avgassing fra bygningskonstruksjoner eller materialer i rom og interiør.
 • Fibre fra materialer (himlinger av mineralull)
 • Stråling (varme eller kalde flater)
 • Radioaktiv stråling (radon fra grunnen)
 • Ubehagelig lukt
 • Tørr eller fuktig luft
 • Statisk elektrisitet (støt)
 • Støv og smuss p.g.av manglende renhold
 • Returluft fra støvsuger
 • Innestengt luft p.g.av for lite luftskifte (underdimensjonert eller manglende ventilasjon)
 • Dårlig filtrering av forurenset uteluft
 • Dårlig vedlikehold og rengjøring av ventilasjonsanlegget
 • Forurensende tepper/tekstiler
 • Mennesker
 • Husdyr
 • Kontormaskiner (forurensning/støy)
 • Belysning (for svak eller blendende)
 • Støy
 • Kombinasjon av flere faktorer
 • Symptomer på dårlig inneklima:
 • Tretthet/konsentrasjonsproblemer
 • Hodepine/tung i hodet
 • Irritasjon av øyne, nese og svelg
 • Tørre slimhinner og hud
 • Hudirritasjoner, hode og hender
 • Kløe
 • Luftveisinfeksjoner
 • Irritert, tett eller rennende nese
 • Hoste
 • Heshet, tørr i halsen
 • Svimmelhet, kvalme

Luft er det vi trenger mest av:

For å fungere trenger vi mennesker drivstoff.

Pr. døgn trenger vi omtrent:

 • 1 kg. mat
 • 2 kg. væske
 • Men luft trenger vi hele tiden – omtrent 15 kilo pr. døgn.

 

 
   
GUIN AS Ventilasjon og inneklima Ventilasjon Inneklima Referanser GUIN AS Samarbeidspartnere Sentral godkjenning Ta kontakt Leverandører Webmaster: DreamCatcher